Boats

 

Mika_Hytti_Portfolio_Boats_iso3

Öljy kankaalle, 2006, 70×50

Mika_Hytti_Portfolio_Boats_iso2

Öljy kankaalle, 2006, 70×50

Mika_Hytti_Portfolio_Boats_iso

Öljy kankaalle, 2006, 70×50

Mika_Hytti_Portfolio_Boats8

Öljy kankaalle, 2006, 70×50

Mika_Hytti_Portfolio_Boats6

Mikä on todellista, Öljy kankaalle, 2006, 70×50

Mika_Hytti_Portfolio_Boats5

Öljy kankaalle, 2006, 70×50

Mika_Hytti_Portfolio_Boats2

Öljy kankaalle, 2006, 70×50

Öljy kankaalle, 2010, 70x50

Seadog-Öljy kankalle, 2006, 70×50